Yritysvastuu

Danske Bank haluaa harjoittaa kannattavaa ja kestävää liiketoimintaa asiakaslähtöisesti. Liiketoiminnassa seurataan Danske Bank -konsernille yhteisiä arvoja ja periaatteita, joiden yksi keskeisimmistä ajatuksista on olla paras paikallinen pankkipartneri. 

Danske Bank pyrkii rakentamaan pitkäaikaisia asiakassuhteita, jotka perustuvat enemmän kestävien ja yhdessä harkittujen ratkaisujen tarjoamiseen kuin yksittäisten tuotteiden myyntiin.

Danske Bank haluaa olla houkutteleva työpaikka, joka tarjoaa vaativien haasteiden lisäksi mahdollisuuksia työntekijöiden oman elämäntilanteen huomioon ottamiseen. Danske Bank haluaa myös olla mukana kehittämässä niitä yhteisöjä, joissa se toimii. Pankin suomalaisia juuria ei unohdeta kansainvälistyvässä toimintaympäristössä.

Danske Bankin tapa toimia

Asiakkaat

Danske Bankin toimintakulttuuri perustuu monikanavaisiin palveluihin ja asiakkaan kokeman hyödyn korostamiseen.

Lue lisää

Henkilöstö

Asiakaslähtöisen liiketoiminnan puitteet rakennetaan osaavan ja motivoituneen henkilöstön yhteistyöllä.

Lue lisää

Yhteistyökumppanit

Tietoa Danske Bankille palveluja tai tavaraa toimittaville yrityksille.

Lue lisää

Ympäristö

Danske Bank liiketoimintaa hoidetaan niin, että myös ympäristö ja kestävän kehityksen tarpeet huomioidaan.

Lue lisää

Vastuullinen sijoittaminen

Olemme osana Danske Bank -konsernia ottaneet käyttöön koko konsernin kattavan vastuullisen sijoittamisen politiikan.

Lue lisää

Talousosaaminen

Danske Bank haluaa olla osaltaan edistämässä lasten ja nuorten talousosaamista.

Lue lisää

Yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa

​Hyväntekeväisyyttä mobiilin avulla. Suomen Punainen Risti
ja CMI vastaanottavat Mobile Paylla tehtyjä lahjoituksia.

Lue lisää

Lisätietoa

Lue yritysvastuusta Danske Bank -konsernissa

Danske Bank –konsernissa yritysvastuuta johdetaan huomioiden asiakkaan tarpeet, kannattavuus ja kestävä kehitys.

Lue lisää (englanniksi)

Yritysvastuuraportti

Tutustu Danske Bank –konsernin uusimpaan yritysvastuuraporttiin.

Lue lisää (englanniksi)